Sosyal Sorumluluk Projesi

Uygulamalı Makine Operatörü Eğitimi Projesi

AMAÇLAR

Genel Amaç

Kalıp Sektöründeki nitelikli makine operatörü eksikliğinin önüne geçilmesi ve buna bağlı olarak sektördeki iş kaybının giderilmesi.

Özel Amaç

Agie Charmilles makinelerini kullanabilen operatör sayısının arttırılması ve bu sayede makine satış oranlarının yükseltilmesi.

Uygulamalı Makine Operatörü Eğitimi Projesi

GEREKÇELER

Kalıp sektöründe nitelikli makine operatörü ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık personel ihtiyacı karşılanamamaktadır. Piyasaki nitelikli personelin, firmaya sadık olmaması ve sürekli sirkülasyon halinde olması sebebiyle, firmalar personele yatırım yapmamaktadır. Bu durum, yapılan işin kalitesini etkilemekte ve firma verimliliğini düşürmektedir.

Nitelikli personele ödenen yüksek maaşlar ve eğitim maliyetleri ise ayrıca bir mali yük oluşturmaktadır. Firmalar, makine seçerken alınacak makineyi kullanabilecek operatör olması durumuna göre hareket etmekte, kim firmalar aldığı makineyi verimli kullanabilmesi için operatörlerini tedarikçi firmaya eğitime göndermektedir. Bu da tedarikçi firmaya eğitim maliyeti oluşturmakta ve makine fiyatlarına doğrudan yansıtılmaktadır.

Makine operatörlüğü mesleğinin kazanımları ve sürdürübilirliği göz önünde bulundurulduğunda, hali hazırda eğitimi verilen birçok mesleğe göre daha çok kazançlı olduğu görülmektedir. Buna rağmen, piyasadaki makinelerin özelliklerine göre eğitim sağlayan ve makine operatörleri yetiştiren kurum bulunmamakta, konunun önemi kamu kurumları tarafından yeterince dikkate alınmamaktadır.

İstihdam açığının giderilmesinden sorumlu kurumların, ilgili problemden haberdar edilmesi, toplumdaki algının arttırılması ve sektördeki nitelikli istihdam sorununun çözülmesi için makine tedarikçileri-eğitimciler-kamu kurumları arasında işbirliği yapılması ve ortak bir projenin yürütülmesi gerekmektedir.

Uygulamalı Makine Operatörü Eğitimi Projesi

FAALİYETLER

  • İşkur, belediyeler, vakıflar, dernekler ve kalıp firmasıyla işbirliği kurulması yoluyla, eğitim verilecek kişilerin seçilmesi
  • Eğitim makinelerinin temini ve uygulama biriminin kurulması
  • Sektördeki firmaların ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla, proje lansman toplantısının gerçekleştirilmesi
  • Proje kapsamında eğitilecek personele, uygulamalı operatörlük, iletişim becerileri, liderlik, stres yönetimi eğitimleri verilmesi
  • Eğitimlere katılan personele başarı sertifikası verilmesi
  • Projenin sektörel ve sosyal platformlarda tanıtımının yapılması
  • Eğitilen personelin, sektörde istihdam edilmesi

Uygulamalı Makine Operatörü Eğitimi Projesi

SÜRE VE KAPSAMI

Proje, sektördeki makine operatörü ihtiyacı sürdüğü müddetçe devam edecektir. Projenin birinci yılı pilot uygulama olarak uygulanacak, İstanbul ve çevresi ile sınırlandırılacaktır. Sonraki dönemlerde genişletilerek tüm ülkeyi kapsayacak şekilde sürdürülecektir.

Proje kapsamında yıllık 80 kişi eğitim alacaktır ve çalışma saatlerine bağlı olarak bir kişinin eğitimi yaklaşık 45 iş günü sürecektir.

Uygulamalı Makine Operatörü Eğitimi Projesi

KAZANIMLAR

Kamu Kurumları

Kalıp sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan makine operatörü istihdamının giderilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda, ilgili bölgedeki istihdam oranı arttırılarak bölge halkına efektif hizmet sunulmuş olacaktır.

Kalıp Firmaları

Satın alınan makineler konusunda önceden eğitimli personellere sahip olunacaktır. Personel eğitme maliyetleri, buna bağlı zaman ve iş kayıpları, yoğun personel sirkülasyonuna bağlı kayıplar ve olası müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçilecektir.

Agie Charmilles

Makine operatörleri tedarikçi firmanın makinelerinde eğitim göreceğinden, söz konusu makineleri tam verimle kullanma yetisine sahip olacaklardır. Bu sayede tedarikçi firma, makinelerini satarken operatörüyle birlikte verme imkanına ahip olacaktır. Ayrıca, ülke ve sektördeki istihdam açığına vermiş olduğu destekle, sponsor sıfatıyla, sosyal sorumluluklara vermiş olduğu önemi gösterme şansı yakalayacaktır. Proje kapsamında yapılacak reklamlar, firmanın tanıtımını yapacak ve satışlarını arttıracaktır.

Personel

Hali hazırda firmalarda çalışan operatörler, nitelikli eğitim alma fırsatı yakalayacaktır. İşsizler ise, uzun vadeli ve kazanımı yüksek bir mesleğe sahip olacaktır.